Media

YouTubesta löydät trailereita ja esimerkkejä tarinankerrontaesityksistäni:

https://www.youtube.com/channel/UCXXiADAGscl0ULnOtTiw3xQ

Fb-sivustolle päivitän tapahtumia ja keikkoja, sieltä löytyy myös linkkejä artikkeleihin esim. Lukutaito vahvaksi Lieto -hankkeesta, jossa toimin tarinankertojana:

https://www.facebook.com/annastuunantupa

”Silmästä silmään, suusta suuhun ja sydämestä sydämeen” : elävä tarinankerronta aineettomana kulttuuriperintönä sekä vuorovaikutusta, itseilmaisua, identiteettiä ja kielen oppimista tukevana pedagogisena menetelmänä
Toivonen, Anna-Maria (2021)

https://www.theseus.fi/handle/10024/503675